Dat soort bui

Soms hebt ge er toch echt genoeg van. Meer tekeningen van de genaamde Porous Walker hier, hier, hier en hier.