De klasverantwoordelijke

Ministers van dit land! HR-managers! Projectcoördinatoren! Of nog ruimer, iedereen met een alleraardigste kantoorjob en een snuif verantwoordelijkheid! Graaf in uw verleden en laat mij raden: U bent vroeger klasverantwoordelijke geweest. Uw mormels van klasgenoten hebben u per onnozele stemming verkozen om het zwemgeld op te halen, het naamdoosje op de lessenaar te verzorgen en het klaslokaal netjes te houden. (Geen bijbels en wereldatlassen laten rondslingeren a.u.b!) Ook het gebed van de week en de beurtrol van bordenvegers behoorden tot uw takenpakket.

Ik ken u wel. Uw kaft met notities was zo nauwkeurig als een Duitse spoorregeling. Uw huistaken waren altoos op tijd. Zelfs met potlood schreef u niet in uw boeken. En als het overhoring was wilde iedereen plotseling wél naast u zitten. U bent precies gelijk Cindy, lang geleden onze klasverantwoordelijke. Sindsdien is er niet veel veranderd. U bent alleen gegroeid in uw rol als klasverantwoordelijke. U regelt nog altijd de zaken voor andere mensen. En wat Cindy betreft, ik ben haar uit het oog verloren, maar ik ben er zeker van dat ze ergens te lande een team leidt. Het is de plichtsgetrouwheid die het hem doet. Het type van de klasverantwoordelijke is een noodzakelijk kwaad omdat we met te veel zijn en het anders niet meer praktisch is. En ook omdat er altijd onbenullen in de klas zitten die uit zichzelf hun fatsoen niet konden houden. Maar an sich voegt het type van de klasverantwoordelijke zelden iets toe. Daarom doet u mij Cindy denken.

Cindy kon de sissende s van schlittschufahren niet goed uitspreken. Idem voor de ch in chien en de sh van shit. Daar moesten wij hard mee lachen. Als Cindy in de Franse les moest voorlezen, las de hele klas vooruit om te zien hoeveel moeilijke s’en er nog gingen komen. Hahaha! Maar voorts wist iedereen dat de Cindy de slimste van de klas was, een harde werker die deed wat ze vroegen, opschreef wat ze dicteerden. Cindy maakte geen ellendige opmerkingen, ging nooit met het mens van godsdienst in discussie. Zelfs niet als die stond te verkopen dat condooms niet deugden. Cindy zweeg en deed het in stilte. Want Cindy had al heel lang een lief. Hij heette Dirk, hij had een snor en hij woonde in Diepenbeek.

Cindy had ook een hele lange vlecht die gelijk een zweep door de lucht zwiepte als iemand haar naam riep. Vooral in de eetzaal was het een gevaarlijke truc, tenminste als je niet wilde dat de vlecht van Cindy tussen je boterhammen gleed. Maar voorts geen slecht woord over onze klasverantwoordelijke.  Cindy was een nijvere mier. Niets was haar te veel. Ik heb Cindy nooit kwaad gezien. Eigenlijk kan nog altijd geen klachten bij haar verzinnen. Bovendien heb ik spijt dat ik de veel te natte s’en van Cindy heb beschimpt. En toch heb ik het nooit écht voor Cindy gehad,  bij uitbreiding voor geen enkele klasverantwoordelijke.  Ook niet nu ze zich hebben ontpopt tot HR-manager, minister of verantwoordelijke van het loze knoopsgat.

(verschenen in Vacature, met een tekening van Klaas, zoals overigens iedere week!)

4 gedachten over “De klasverantwoordelijke”

 1. Ha! Ik ben een Cindy! Maar dan met enkel de goeie eigenschappen!
  3 jaar studentenvertegenwoordiger, en weinig tot niks verwezenlijkt.
  en ik mag van harte hopen dat er nooit ofte nimmer een team onder mij te lijden zal hebben. al wil ik uiteraard wel minister worden.
  op voorwaarde dat het systeem verandert. de zin tot verantwoordelijkheid dient er wel te zijn.
  en ik ben de draad kwijt. ondanks mijn slimheid. men houde het stil.

 2. De klasverantwoordelijken, ik was het bestaan ervan al helemaal vergeten. Doen ze dat nu eigenlijk nog? Ik weet nog dat bij ons niemand het wilde doen. Tot er dan een of andere brave, plichtsbewuste strever opstond om de taak voor zijn rekening te nemen.

 3. Ja, op papier bestaat dat nog. Maar die zijn al zo bezig met netwerking dat ze een week niet in uw les zitten omdat ze op het EYP zitten, of voorts komen ze altijd te laat omdat één of andere vergadering waarin ze participeren uitgelopen is. Intussen kunt ge zelf als titularis het geld van de tombola ophalen, de bestelling van de foto’s van de schoolfotograaf, de inschrijvingsstrookjes van het oudercontact, de inschrijvingsstrookjes voor de informatieve avond van het oudercommité, de inschrijvingen van degenen die hun rijbewijs op school willen halen enzovoorts. Als ge chance hebt en ze allemaal redelijk in orde zijn met hun papierwinkel, dan kunt ge misschien nog een half uurtje lesgeven. En owee als het allemaal niet tijdig binnenkomt op het secretariaat of economaat, want daar zit het vol would be klasverantwoordelijken!

 4. @Tamarina Klinkt zeer herkenbaar! Maar ja, die van het onderwijs mogen niet klagen, hé, want die hebben zo veel vakantie. En iedereen heeft op school gezeten en weet dus perfect wat een job in het onderwijs inhoudt (die klasverantwoordelijken, doen ze dat nog altijd?)Maar ik ben alweer op dreef en dat mocht niet, zeker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *