Gobbeldegook en de tulpen

Texas in de jaren ’30. Ene Gobbel De Gook, Hollander in de Far West, had een hobby: tulpen. Gobbel De Gook was van bloembollen bezeten. In het Hollands ook nog. Hij praatte niet alleen tegen de knollen die in houten kistjes lagen te schieten. Ook de buurman moest eraan geloven. Gobbel De Gook palaverde de godganse dag. De bollen dit. De bollen dat. Statige stengels. Weelderige kelken. Bloemvlerken van velours. En de weemoed naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. U weet waarlijk niet wat bollengekte is, zei Gobbel De Gook. In 1635 kostte één bol meer dan een pand op de Amsterdamse grachten. En hij braakte nog zin.

Aan de andere kant van de betonnen plaat rolde de buurman Maury Maverick met zijn ogen. Gobbel De Gook altijd met zijn praat voor de vaak. Vooreerst was er niemand die verstond wat hij zei. Daarna kon het niemand schelen wat hij bedoelde. Enfin, gelukkig is Gobbel De Gook intussen dood. Maar zijn gezwets is helaaq gebleven. Gobbel De Gook is tot een woord verworden. Gobbledegook staat voorgoed te boek in de Engelse thesaurus. Gobbledegook wil zeggen dat het niets wil zeggen. Buurman Maury Maverick, die in 1944 werkzaam was op de Amerikaanse dienst voor oorlogsbevoorrading, heeft het uitgevonden. Hij schreef in dat afschuwelijke jaar een memo waarin hij afwilde van de gobbledegook. Al wie de woorden activatie en implementeren nog één keer in de mond durft te nemen, zal worden neergeschoten.

Maury Maverick hield niet van loos gepraat. Zijn dreigementen waren enigszins overdreven, maar aan actualiteit heeft zijn klacht aan geen actualiteit ingeboet. De wereld is vergeven van gobbledegook. Hoe ingewikkelder, hoe beter. Hoe moeilijker, hoe duurder. En al wie het simpel durft verwoorden, is zélf simpel. Gobbel De Gook leeft en Maury Maverick draait in het donker van zijn graf met zijn ogen. Implementeren is nog altijd een afschuwelijk woord. Wijd en zijd verspreid, maar het moet weg. Tegelijk met de woorden impliceren, opportuniteiten en acquisities. Op zijn minst. Steek uw hand in eigen boezem en onthoud u van alle gobbledegook. Twijfelaars kunnen zich wenden tot de gobbledegook-telmachine. Er bestaat namelijk een formule om te berekenen hoe gobbledegook u bent.

Tel de woorden die uit meer dan twee lettergrepen bestaan. Tel ook het aantal zinnen dat u ertegenaan gooit. Deel, vermenigvuldig en trek een vierkantswortel. Dit is de vereenvoudigde fomule: √ aantal meerlettergrepige woorden x ( 30/ aantal zinnen) +3. De uitkomst van dit stukje tot hiertoe is: 9,24 oftewel niveau Reader’s Digest. Om te kunnen volgen moet u naar het middelbaar zijn geweest, zegt de SMOG (simpele meting van Gobbledegook). Hoe hoger u scoort, hoe groter de kans is dat iedereen hoofdpijn van u krijgt. Hoe lager u scoort hoe beter. Tenzij u moeilijkdoenerij als een verdienste beschouwt. Waarschijnlijk heeft u dan ook een rare hobby en vlucht de hele buurt naar binnen als ze u in uw voortuin bij de tulpen zien staan.

4 gedachten over “Gobbeldegook en de tulpen”

 1. om het met uw geliefde Kopland te zeggen:

  en zo kunnen ook ondoorgrondelijke dingen worden beweerd,
  dankzij het feit dat ze nergens over gaan

  sinds ik dit bedacht begrijp ik veel meer.

 2. als ik op Jay moet voortgaan is tante een liefhebber van R. Kopland? En dus stijgt ze nog meer in mijn achting.
  Als ik u nu zeg dat
  1 mijn beroep eruit bestaat het KISS-principe dagelijks toe te passen zodat 16-18-jarigen begrippen als ‘geen sinecure’ (tis ni simpel) en ‘hydorfiel’ (water is mij lief) begrijpen
  2

 3. Shit, ik was nog niet klaar. Dus ik ga verder:
  eerst met een ‘erratum’ (een verbetering van een error): het is hydrofiel en niet hydorfiel – blame it on de Torrontesdruif en zijn gegiste sappen

  2 dus: als ik verdoken in mijn voortuin grassen zit te knippen en er buren voorbijwandelen die zich luidop afvragen ‘wat die doen met die grassen, want die groeien zo goed?’, waarop ik tevoorschijn spring en de mensen antwoord: ‘ge moet daar tegen praten’, waardoor die zich een bult verschieten – heb ik dan ook een rare hobby? En moet ik alsnog mijn score laten berekenen, of krijg ik zo al uw zegen?

 4. Ik kon het niet laten en heb het SMOG-gehalte van je tekst laten bepalen, tante. Je score is 9.26. Dat komt overeen met education level: some high school. Whatever, niemand krijgt hoofdpijn van u, denk ik. Vooralsnog (ai, slecht woord!) geen SMOGalarm dus. Keep going.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *